Prawa autorskie

Prawa autorskie

Niniejsza strona jest efektem prac Autorki – Anny Bulman, która opiera się na literaturze naukowej,
zielarskiej, ludowej, publikacjach medycznych, informacjach na stronach internetowych oraz
własnych doświadczeniach w uprawie i stosowaniu roślin jadalnych i ziół. Wszelkie prawa własności
intelektualnej, w tym prawa autorskie osobiste oraz majątkowe do treści publikowanych na stronie
https://ogrodybulmani.pl/ jako całości oraz jej poszczególnych elementów, w tym tekstów, grafik,
rysunków czy filmów należą do Autorki, chyba że na stronie wskazano inaczej, przez podanie
konkretnego źródła.


Treści publikowane na stronie mają charakter informacyjny. Wszelkie informacje dot. właściwości
roślin mają wymiar edukacyjny i zostały przygotowane zgodnie z najlepszą wiedzą samej Autorki.
Mimo to, nie stanowią one porady lekarskiej ani farmaceutycznej – wszelkie kwestie w zakresie
zdrowia i stosowania roślin leczniczych powinny być każdorazowo konsultowane z lekarzem.
Autorka nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z korzystania z publikowanych
materiałów w sposób nieprawidłowy, zwłaszcza wbrew powyższemu wskazaniu dot. konsultacji
medycznych.